colofon

Politiek Magazine is een initiatief van ProDemos en Van Splunter Communicatie en verschijnt 10 keer per jaar.

Hoofdredactie
Ernst van Splunter en Milja de Zwart

Redactie
Erwin Buter, Elske Koopman, Gijs Korevaar, Thom Straatsma

Eindredactie
Karin Mollema

Beeldredactie
Roel Rozenburg

Medewerkers
Josine Boven, Douwe Jan Elzinga, Annet Hiltermann, Joop van Holsteyn, Lars Kuipers, Guus Mater, Hans Schogt, Peter Schouten, Bas van Sluis, Kees van de Veen en Magda de Vetten

Vormgeving en opmaak
Loes van Splunter en Mattijn Mulder

Bladmanagement
Raymond van Hooft

Adverteren, partnerships en sponsorships
Sjoerd Engelsman 0622441952 en Raymond van Hooft 0651804953

Uitgever
Politiek Magazine B.V.

Redactiesecretariaat
Hofweg 1H
2511 AA
Den Haag